in ieder kind schuilt een Superheld
homeOctogames producten >  Superheld aanvulling 2

ACTIE

LESPAKKET SUPERHELD

 

Lees meer over de actievoorwaarden.

 

 

 

bestellen


contact

superhelden
 

Aanvulling 2 bestaat uit:

  • aanvulling werkmap voor de begeleider
  • 1 kaartset van 64 situatie-, kennis- en verleidingskaarten
  • 12 x superheldtroffee

 

Kosten Aanvulling 2: € 49,=


Alleen te bestellen indien u het basisspel in bezit heeft.

 

 

Aanvulling 2: preventiespel alcohol en roken

Superheld staat sterk!

 

In Superheld staat sterk beleeft Superheld een spannende dag en komt hij in situaties terecht waar hij in de verleiding komt om misschien wel alcohol te drinken of te gaan roken! De kinderen helpen Superheld dit niet te doen en bedenken alternatieven. Als dit lukt krijgen ze een Superheldtrofee en worden ze ook een Superheld! Ook kunnen de kinderen powersteentjes verdienen met het juiste antwoord op kennisvragen. Wie heeft het meeste steentjes aan het einde van het spel? Als het spel is afgelopen vullen kinderen een "Superheld staat sterk"- kaart in en maken zij afspraken t.a.v. eigen gebruik van alcohol of roken. Dit kan door de spelleider gecommuniceerd worden naar ouders.

 

Kinderen vinden het spel superleuk! Het spel maakt kinderen spelenderwijs (zonder te moraliseren) bewust van de gevaren van (op jonge leeftijd) genotsmiddelen gebruiken. Kinderen raken zeer gemotiveerd om zelf concrete afspraken op papier te maken dit niet te doen: superheld staat sterk werkt preventief.

 

Leerdoelen

  • basiskennis genotsmiddelen;
  • bewust worden van keuzemoment van eigen gedrag in toekomstige situaties m.b.t. gebruik van genotsmiddelen;
  • inzicht in waarom je in de verleiding kan komen m.b.t. gebruik van genotsmiddelen;
  • gezamenlijk oplossingen bedenken voor alternatief gedrag;
  • zelf een afspraak maken t.a.v. eigen gebruik van genotsmiddelen.

 

Gebruik

Het bordspel is ontwikkeld voor kinderen in groep 7. Op deze leeftijd staan ze nog open voor het maken van afspraken met ouders en hebben ze nog niet/nauwelijks ervaring met eigen gebruik van genotsmiddelen (preventieve werking). Ook het niveau van de kenniskaarten is afgestemd op deze doelgroep.

 

Het spel wordt in groepjes van maximaal 4 kinderen gespeeld en is zonder specifieke kennis over alcohol of drugs te begeleiden (de antwoorden op de kenniskaarten geven voldoende ondersteunende informatie). De kleinschalige opzet is gewenst voor de privacy van de deelnemers en voor de benodigde aandacht van de begeleiding bij het maken van concrete afspraken van kinderen t.a.v. toekomstig gebruik van genotsmiddelen.

 

Deze aanvulling is mede mogelijkgemaakt door ZonMW en Geheim van Goeree-Overflakkee.

 


logo Octogames