in ieder kind schuilt een Superheld
homeOctogames producten >  Superheld basisspel

 

 

 

ACTIE

LESPAKKET SUPERHELD

 

Lees meer over de actievoorwaarden.

 

 

bestellen


contact

 


Het Superheld Basisspel bestaat uit:

  • 1 werkmap voor de begeleider
  • 1 spelbord met spelregels
  • 1 kaartset van 104 situatie- en kenniskaarten voor de middenbouw, idem voor de bovenbouw
  • 4 schatkistjes en powersteentjes
  • 4 pionnen
  • 1 dobbelsteen

 

Kosten Superheld Basisspel: € 199,=

 

MAGAZIJNVERKOOP NU: € 35,=!


Daarnaast zijn er los aanvullingen beschikbaar, alleen te bestellen indien u het basisspel in bezit heeft.

 

 

 

 

Superheld Basisspel: sociaal veilig gedrag

Red jezelf en ook anderen!

Het basisspel Superheld zet kinderen spelenderwijs aan tot het vooraf reflecteren op sociaal veilig en niet-veilig gedrag in alledaagse situaties.

 

Inhoud

In Superheld basisspel beleven de kinderen een spannende dag met leuke, maar ook lastige situaties. Doel van het spel is deze dag zo veilig mogelijk door te komen! Als je dat goed doet, ontvang je "power-steentjes". Deze worden in een eigen schatkistje verzameld. En als je je bed hebt bereikt met voldoende power-steentjes, ben je een echte Superheld! De situaties waarin kinderen met Superheld spelenderwijs terecht komen, kunnen zich in het dagelijks leven thuis, op school of op internet voordoen. Ze leren inschatten of de geschetste situatie veilig is of niet. Zo niet, dan moeten ze ter plekke, met elkaar, een oplossing bedenken. Superheld werkt! Het spel bevat naast de situatievragen ook kennisvragen. Thema's zijn veilig/onveilig gedrag en plagen/pesten. Het spel zet aan tot samen concrete oplossingen bedenken voor situaties uit de praktijk.

 

Leerdoelen

  • bewust worden van kenmerken (on)veilige situaties;
  • zelf normen en waarden ontwikkelen (bijvoorbeeld m.b.t. gedrag in de groep of op internet);
  • zelf oplossingen bedenken voor lastige situaties;
  • opkomen voor jezelf en rekening houden met anderen.

 

Een Superheld weet wanneer een situatie veilig is, bedenkt oplossingen voor lastige situaties, en helpt andere kinderen.

 

Door het gebruik van het basisspel krijgt de spelbegeleider goed inzicht in de leefsituatie van de kinderen.

 

Gebruik

Superheld basisspel kan in kleine groepjes worden gespeeld onder leiding van een RT’er, IB'er, of klassenassistent, maar ook in een één-op-één situatie met een kind met sociaal-emotionele problemen. Daarnaast kan het spel klassikaal worden ingezet. Het basisspel wordt op twee niveaus gespeeld (midden- of bovenbouw).


Voorbeelden gebruikssituaties >>

klik nogmaals op bovenstaande link om dit venster te sluiten.


Leerlingen spelen zelfstandig

Leerlingen van groep 8 spelen het spel zelfstandig in groepjes van vier. Tijdens het spel leggen ze elkaar uit waarom een situatie veilig of onveilig is. Daarnaast bespreken ze hun eigen ervaringen met elkaar.


Begeleiding door klassenassistent

De klassenassistent van groep 5 begeleidt het spel dat in groepjes van vier kinderen wordt gespeeld. De leerlingen vertellen elkaar hun eigen ervaringen en bedenken met elkaar oplossingen voor problemen. Na afloop wordt het spel klassikaal gespeeld, de theorie behandeld en de inhoud herhaald. Het leerdoel is behaald en leren is nog nooit zo leuk geweest!


Begeleiding door RT’er

Een RT’er speelt het spel met een rugzakleerling in een één-op-één situatie. De speelkaarten zijn vooraf geselecteerd op een thema, bijvoorbeeld op weerbaarheid bij het overblijven. Het kind leert veilige en niet-veilige situaties onderscheiden en oplossingen bedenken.


Als hulpmiddel voor kindertherapeut

Een kindertherapeut speelt het spel in een één-op-één situatie met een kind dat gepest wordt en halve dagen niet naar school gaat. Het spel wordt daarna klassikaal gespeeld met voorgeselecteerde kaarten over pesten en plagen. In een veilige speelse sfeer wordt het onderwerp uitgebreid behandeld en dragen de leerlingen oplossingen aan.


Als hulpmiddel voor jeugdzorgwerker

Een jeugdzorgwerker speelt het spel met een meisje van 12 dat onder invloed is van een loverboy. Naar aanleiding van de kaarten over internet durft het meisje over haar eigen situatie te vertellen, met name hoe het contact via internet is ontstaan.
logo Octogames